20221018_085745 kopie

Werkt u als vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut in de generalistische of specialistische zorg? Werkt u met volwassenen, kinderen en/of jeugd? Wilt u zorgeloos behandelingen registreren en declareren voor volwassenen, kinderen en jeugd? Kies dan voor het EPD van PCD Online. Wij hebben de oplossing. En het Zorgprestatiemodel is natuurlijk volledig ingebouwd. Mét de Honos+vragenlijst.

 

Wij zijn de makers van PCD Online, het EPD (electronisch patientendossier) voor psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en andere werkers in de GGZ. Sinds 1998 ondersteunen wij praktijken ook bij de administratieve handelingen. Onze ervaring maakt dat PCD Online niet alleen voldoet aan de actuele wet- en regelgeving, maar ook uiterst prettig werkt. En u kunt altijd op ons bouwen als het gaat om persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

Locatie onafhankelijk werken

PCD-online is locatie-onafhankelijk te gebruiken op zowel een Windows als Apple omgeving (computer/laptop/tablet/Macbook/iMac/mobiele telefoon.

Digitale inzage dossier door cliënt

Per 1 juli 2020 heeft een cliënt het recht op inzage in het dossier .Uiteraard is dit ook mogelijk

Functies

Naast het vastleggen van de cliënt- en therapiegegevens, het maken van sessieverslagen en rapportages naar verwijzers, het aanmaken van declaratiebestanden en berichten in het kader van de Jeugdwet via Vecozo, kunt u o.a. koppelen met Embloom en Enovation/Vanad voor testen. De NZA en CBS-bestanden zijn eenvoudig te maken en aan te leveren.

Een greep uit de overige faciliteiten:

 • Zorgprestatiemodel ingebouwd voor de vrijgevestigde psycholoog
 • COV (controle op verzekering)
 • Honos+vragenlijst volledig en dynamisch
 • Uitgebreide agendafunctie
 • 2-factor authenticatie via app mobiel
 • Digitale dossier voor cliënt beschikbaar
 • Koppeling berichten, zoals iJW voor de jeugd
 • Koppeling met Embloom, Vanad voor vragenlijsten
 • Alle documenten, testuitslagen, bijlagen, pdfs's, verwijsbrieven (zorgdomein/zorgmail) kunnen moeiteloos aan het dossier worden toegevoegd.
 • Geïntegreerde backup PCD-online
 • Behoud van huidige gegevens (conversie naar PCD-online)
 • Actieve controle op looptijd therapieën
 • Voldoen aan bewaarplicht
 • Koppeling met NZA voor aanlevering verplichte gegevens Zorgvraagtypering

Beveiliging en privacy

Uiteraard voldoet PCD Online aan de hoogste beveiligingsprincipes en AVG/privacy. De audit in juni 2024 naar de informatieveiligheid conform NEN7510:2017 (TPM) t.b.v. Vecozo is uitgevoerd door IT-Audit.

Het berichten- en declaratieverkeer voldoet aan de actuele standaarden zodat u ervan uit kunt gaan dat de berichten en de declaraties die u via PCD voor de jeugd indient, technisch correct zijn.

Wilt u met PCD Online gaan werken?

Of wilt u meer informatie over het zorgeloos kunnen registreren en declareren? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u dan laten zien, waarom uw collega's voor PCD kiezen.Ons telefoonnummer is 036-5235040 of via email p.schouten@pcdatasystems.nl Bent u geïnteresseerd in de ervaringen van collega's? Dat kan. Wij brengen u graag in contact.

Vertrouwen, zorgvuldigheid en discretie

Onze opdrachtgevers zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren, werkers in de (eerstelijns) gezondheidszorg (o.a. psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, diëtisten), Het begrip persoonlijke aandacht heeft bij ons betekenis, want inhoudelijk heeft iedereen de missie om verder te gaan dan een zuiver vaktechnische benadering.
Wij hanteren een aantal standaard principes. Vertrouwen, zorgvuldigheid en discretie maken daar onlosmakelijk deel van uit.
Kortom: wij zijn een waardevolle partner met een hoog kennis- en ervaringsniveau, een uitstekend inlevingsvermogen en een zeer flexibele vorm van klantvriendelijkheid.Zo komt u weer toe aan hetgeen waarvoor u eigenlijk voor heeft gekozen: praktijkvoeren op basis van uw eigen vakkennis, gedreven door uw eigen passie voor uw beroep. 

 

Audit 2024
Audit 2024