20221018_085745 kopie

ROM aanlevering en SBG

     Data aanlevering ROM bericht SBG 11 april 2017

     Data-aanlevering aan SBG

SBG heeft als doel om behandeluitkomsten in de GGZ transparant te maken om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit wil SBG ten alle tijden doen met borging van de privacy van de patiënt en in lijn met vigerende wet- en regelgeving. Dit heeft SBG op vele manieren vormgegeven waaronder dubbele pseudonimisering met behulp van ZorgTTP.

Interpretatie wijziging

Er is recent twijfel ontstaan over de legitimiteit van de data-verzameling van SBG en daarmee van vele data-verzamelingen in de gezondheidszorg. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april 2016 een uitspraak gedaan over de DIS database. Het begrip persoonsgegeven heeft toen een bredere betekenis gekregen. Hiermee is de interpretatie van de wet- en regelgeving veranderd. Zowel de minister (in antwoord op vraag 8 en vraag 14 van de SP) als GGZ Nederland (nieuws) geven echter duidelijk aan dat de gegevens van SBG niet tot een individuele patiënt te herleiden zijn. SBG onderzoekt op welke wijze het beste aan de huidige wet- en regelgeving voldaan kan worden en heeft daar ook stappen in gezet. Eén van die stappen was het herzien van de overeenkomsten met al haar klanten (oktober 2016). De minister heeft aangegeven dat ze onderzoekt of nadere wetgeving nodig is en tevens heeft ze aangegeven dat aanleveren van data valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat daarom toestemming van de patiënt vereist is.

Opschorten aanlevering

GGZ Nederland heeft haar leden naar aanleiding van de uitspraak van de minister over de vereiste toestemming geadviseerd de aanlevering aan SBG op te schorten. Veel zorgaanbieders nemen het zekere voor het onzekere en zetten de aanlevering aan SBG voorlopig stop. Wanneer een zorgaanbieder besluit de aanlevering op te schorten dan ontvangt SBG hiervan graag een schriftelijke mededeling. U kunt dit sturen naar: servicedesk@sbggz.nl. Op basis hiervan sturen wij een bevestigingsbrief aan de contractant.

Oplossing

SBG is samen met verschillende partijen aan het onderzoeken op welke wijze we zo spoedig mogelijk een oplossing kunnen bieden voor de ontstane twijfel over het aanleveren van gegevens om zo het doel van SBG weer mogelijk te maken: verbeteren door te leren van vergelijken.